FM Center Ви помага да вземете
правилните решения

Управлявате и контролирате всички дейности по експлоатацията на сгради и съоръжения. FM Center ви утвърждава като ефективен мениджър с успешен бизнес.

Ефективен финансов контрол

Контролирате разходите и плащанията, което ви осигурява по-добри финансови резултати.

Поддръжка на сградния фонд

Управлявате ефективно работата по превантивната поддръжка на сградата.

Управление на наемните отношения

Винаги знаете точно с колко и каква свободна площ разполагате.

Бърз достъп до вашите контакти

Групирате контактите си по различни критерии, дефинирате връзки между тях и въвеждате допълнителна информация

Решението FM Center

Получавате точна информация за състоянието на сградите и инфраструктурата по всяко време. Разполагате с удобно графично представяне на финансови баланси, данни и трендове.

За кого е FM Center?

Организации с голям брой офиси и филиали – банки, осигурителни дружества, холдингови компании, хипермаркети, търговски вериги. Бизнес сгради и големи бизнес паркове и комплекси.

Мобилно приложение

Мобилното приложение на FM Center ви напомня за неотложни задачи и ви позволява да проверите статуса на активните, независимо къде се намирате в момента.

Кой използва FM Center?

С FM Center над 280 мениджъри в различни видове организации управляват успешно
3 450 000 кв. м.застроена площ, извличайки максимални ползи от експлоатацията на обектите.

default image

Внедряването на FM Center помогна за организирането и систематизирането на всички дейности, свързани с управлението на големия сграден фонд. С помощта на софтуера решихме няколко задачи: обобщихме техническата информация за сградите и наличното в тях оборудване; регламентирахме текущите задачи на колегите и оптимизирахме документооборота в компанията

Глориент Инвестмънт 09.06.2016

Scroll to top