Управление на бизнес сгради и паркове

Решение според вашия бизнес

Бизнес сгради и големи бизнес паркове и комплекси

Управлението на бизнес сграда или комплекс означава договорни отношения с голям брой фирми – наематели и външни изпълнители. С FM Center поддържате цялата документация за дадена компания на едно място – договори, анекси, допълнителни документи. Това ви позволява бърз достъп до необходимата информация, а автоматизираното известяване ви

гарантира, че няма да пропуснете важни дати и/или задачи.

FM Center ви дава цялостна картина на финансовото състояние, което ви помага да планирате очакваните приходи и да разпределите по-ефективно разходите си.

Фасилити и пропърти мениджмънт фирми

В условията на бързо увеличаващ се брой фасилити и пропърти мениджмънт фирми, софтуерното обезпечаване е от изключително значение за качеството и конкурентността на предлаганите услуги. FM Center предоставя разнообразни решения за управление и контрол на всички процеси, свързани с експлоатацията на недвижима собственост.

Системата дава възможност да се изготвят планове за поддръжка на сградите и инсталациите и да се дефинират и контролират задачите, свързани с нея. С FM Center удобно и лесно генерирате необходимите ви справки и изготвяте точни анализи и прогнози.

Организации с голям брой офиси и филиали, банки, осигурителни дружества, холдингови структури, хипермаркети, търговски вериги

Управлението и поддръжката на голям брой офиси, често в различни населени места, е нелека задача, която изисква добра организация и голям ресурс. FM Center ви дава за възможност централизирано управление и подобрява контрола в организацията.

Единната база данни, достъпна за всички офиси и филиали, съкращава значително времето за изпълнение на задачите, минимизира риска от грешки и води до съкращаване на разходи.

Жилищни комплекси и ваканционни селища

Отдаването под наем на малки площи на голям брой клиенти за сравнително кратък период от време е истинско предизвикателство при управлението на жилищни комплекси и ваканционни селища. FM Center ви позволява да планирате приходите си и да разпределите оптимално разходите за регулярната поддръжка.

При форсмажорни обстоятелства FM Center ви помага бързо да остойностите щетите, да разпределите задачите по ремонта и да проконтролирате тяхното изпълнение, така че неудобството за клиентите да е възможно най-кратко.

Учебни заведения

През едно голямо учебно заведение преминава огромен човекопоток, което от своя страна води до бърза амортизация, както на оборудването, така и на инфраструктурата. FM Center ви позволява да знаете къде се намира и в какво състояние е наличното оборудване.

Системата ви дава инструменти, с които да направите план за поддръжка, да поставите задачи и да следите за изпълнението им. FM Center ви улеснява при следенето на разходите и планирането на бюджета.

Scroll to top