Бъдете по-близо до своите клиенти с помощта на
FM Assistant!


Уеб модулът цели улесняване на комуникацията между управители на жилищни комплекси, бизнес сгради, офис центрове и техните обитатели.

FM Assistant


От CenterMine отдаваме голямо значение на ефективната комуникация между управителите на сгради и крайните ползватели на техните услуги. Поради тази причина разработихме функционален клиентски модул – FM Assistant.

Целта на уеб модула е да предостави улеснен достъп до информация на обитателите на жилищни комплекси, бизнес центрове, офис сгради относно новини, задължения, извършени плащания, както и да предостави възможност за използване на различни услуги.

FM Assistant предоставя бърз достъп до:


Информационно табло

Създадохме обособена страница, където фасилити мениджърите и управителите на сгради да предоставят актуална информация относно инициативи, текущи ремонти, планова поддръжка.

Проверка на сметки

Предоставихме леснодостъпна страница, където всеки клиент да се информира относно своите дължими и платени сметки.

Онлайн разплащане

Вашите клиенти получават възможността да заплатят своите задължения независимо къде се намират - за интернет, електричество, вода и др.

SMS и email нотификации

Клиентите ви могат да се възползват от email и/или SMS известяване, където да получат информация за месечните такси, последни новини от информационното табло, добавена нова услуга и др.

Поддръжка

Вашите клиенти получават възможност за лесно и бързо подаване на заявления и съобщения за възникнали проблеми.

Допълнителни услуги

Предоставяте добавена стойност на своите клиенти, като им осигурявате възможността да се възползват от допълнителните услуги, налични във вашия комплекс или в близост – поръчка на храна, салони за красота, автомобил под наем, възможности за пазаруване, услуги по чистота и др.

Защо FM Center?

За разлика от повечето подобни решения, които са профилирани и насочени към отделни сегменти и процеси по експлоатация на сгради, FM Center е насочен както към фасилити мениджъри, така и към пропърти мениджъри, собственици и инвеститори. Системата покрива голяма част от процесите по управление и поддръжка на сградата през жизнения й цикъл, с възможност да бъде внедрена още на етап строеж. FM Center предлага функционални възможности за:

  • Ефективно управление на договори и друга документация
  • Изготвяне на разнообразни справки и отчети
  • Следене на данни и показатели от различни системи
  • Ефективен финансов контрол
  • Ефективно планиране и контрол на поддръжката
  • Управление на всички обекти чрез една система
  • Удобна организация на всички ваши контакти