Поддръжка

Нашите технически консултанти са на разположение за всякакви въпроси, свързани със системата.
Попълнете формата с вашите данни и въпросът, който имате, и те ще се свържат с вас.
За да ви помогнат максимално ефективно, може да се наложи да инсталирате TeamViewer на вашия компютър.
Натиснете бутона TeamViewer, за да свалите програмата.

 

 

 

Scroll to top