Пълен набор от услуги по внедряване

Максимални ползи за вашия бизнес

Внедряването на системата FM Center е съвместен процес, в който нашите специалисти работят активно с вас, за да получите продукт, който отговаря на конкретните ви нужди.

Услуги по внедряване

БИЗНЕС АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИ
Серия от интервюта със служители на ключови позиции с цел установяване процеса на работа и дефиниране на конкретните ви нужди.

ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ
Изготвя се на базата на информацията, получена от бизнес анализа. Планът начертaва стъпките и тяхната последователност при конфигурацията на системата. Той включва срокове за имплементация и предвижда часове за обучение. Планът за внедряване е компонент от офертата, която ще ви предложим.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Инсталация и конфигуриране на системата FM Center, според изготвения план.

ОБУЧЕНИЕ
Провежда се от специалистите на FM Center, за да сме сигурни, че вашите служители са готови да използват системата.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Инсталация на нови версии, отстраняване на технически неизправности. През първата година е включена в цената на лиценза. Консултациите, некасаещи техническа неизправност не влизат в цената на лиценза и се калкулират допълнително.

Допълнителни услуги

ОБУЧЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ
Бизнесът се развива и разширява и нашите консултанти са на разположение, когато имате нужда да обучите допълнително служители за работа със системата.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
След 1-вата година – екипът на CenterMine се грижи за вашата система и след първата година. Ние сме на ваше разположение онлайн и по телефона. При нужда, ще ви посетим на място.

КОНСУЛТАЦИИ
Експертите на FM Center са на ваше разположение, винаги когато имате нужда да надградите, промените или оптимизирате начина си на работа със системата; Помощ за реорганизация на процеси, отговарящи на европейските стандарти.

Scroll to top