Последни публикации

bg-01

bg-01
09.06.2016
    

Основната идея на Фасилити мениджмънта е намаляване на разходите – за да можем да я реализираме, от решаващо значение е да имаме детайлна информация за тях. FM Center ни позволява да провеждаме по-прозрачно управление на имотите. Сега имаме повече време да се съсредоточим върху основната ни цел – все по-пълното и по-качествено задоволяване на потребностите на клиентите.

Scroll to top