Софтуерно решение за управление на сгради

Съвременна система за управление на сгради

Eфективен финансов контрол

 • Винаги знаете точно с колко и каква свободна площ разполагате
 • Контролирате разходите и плащанията, което ви осигурява по-добри финансови резултати
 • Своевременно отчитате, разпределяте и фактурирате направените разходи
 • Правите различни разрези на данните и генерирате необходимите ви справки
 • Възползвате се от удобството на автоматизираното известяване – системата се грижи да не пропуснете нито една важна дата и задача

Поддръжка на сградния фонд

 • Винаги знаете в коя архитектурна единица с какви технически съоръжения разполагате
 • Планирате оптимално и управлявате ефективно работата по превантивната поддръжка на съоръженията в сградата, което съкращава разходи и удължава живота на активите ви
 • Успешно контролирате работата на подизпълнителите
 • Лесно проследявате и контролирате всяка непланирана дейност по поддръжката
 • Имате цялостна история на поддръжката, което ви позволява да планирате по-добре бюджета си и необходимите ви ресурси
 • Анализът на извършените дейности ви позволява да намалите честота на повредите и свързаните с тях разходи

Гъвкавост на справките

 • Създавате практически неограничен брой справки
 • Генерирате шаблони за необходимите ви справки, които използвате регулярно
 • С един бутон експортирате получените данни в Excel формат
 • Лесно визуализирате данните от справката в графика и я експортирате в PDF

Управление на контактите

 • Групирате контактите си по различни критерии, дефинирате връзки между тях и отбелязвате допълнителна информация
 • Бързо и лесно откривате нужната ви информация по зададени критерии
 • Правите справки, съставяте рейтинги и вземате по-добри решения за вашия бизнес
Scroll to top