AKTÜEL

Covid-19 dijital dönüşümü şart koştu ve bunun geri dönüşü yok

Bu süreci hızlandırmak için atılabilecek adımlar neler?

Covid-19 krizi öncesi az sayıda firma dijital dönüşüm geçirmişti. Bir diğer kısım ise bu konuda yetersiz çalışmalar yürütmüştü. Ancak bugünün şartlarından bakınca “ya sayısallaş ya da kaybol” savaşının sonucu önceden bellidir. Covid-19 birkaç haftada sayısız sektörün dönüşümüne sebep oldu ve dönüştürmeye de devam edecektir.

Aslında kriz olarak nitelendirilen bu durum dijital uzmanları için muazzam bir yenilikler deneme alanı yarattı. Belki de bundan sonra çeşitli onay mekanizmasından geçmeden hızlıca yeni bir fikri demek ve sonuçlarını değerlendirmek için bir daha asla böyle bir fırsat olmayabilir. Bu ortam başarısız olmaktan korkmadan yeni teknolojiler ve işi yapmak için yeni yöntemler denememizi sağladı. Bu benzersiz durumda alabileceğimiz en kötü sonuç hiçbir fark yaratamamaktır, ancak en iyisi yaşandığında da tüm işimizin işlevselliğinde devrim yaratacak sonuçlar elde edebiliriz.

Tabi burada altı çizilmesi gereken önemli bir nokta var. O da her sayısallaşma stratejisinin işe yaramayacağı gerçeğidir.

Bugüne kadar pek çok şirket sayısallaşmayı giderlerini azaltmak için kullanmıştır – en pahalı insan etkileşimlerden kaçınmak için müşterilerini dijital kanallara yönlendirdiler (kağıt kullanımını ve idari işlemleri azaltan, kargo masraflarını ortadan kaldıran dijital fatura ve online formlar örneğinde olduğu gibi). Bu inisiyatifler gider tasarrufuna yönelik olup fonksiyonel anlamda bir optimizasyon sağlamıştır, ancak müşteriler açısından faydaları sınırlıdır ve nadiren gerçek bir rekabet avantajı yaratır.

Şirketler müşteriler için önemli etki ve faydalar yaratmak istediklerinde, müşteri tabanının büyüme perspektifi hedeflendiğinde, dâhili güdümlü sayısallaştırma stratejileri benimsenmelidir. Gerçek bir dijital inovasyon stratejisi, potansiyeli olan fırsatları keşfetme ve hızlı bir şekilde karar verme meselesidir. İyi fikirlerin momentumunu kullanın ve müşteri kazanın.
Dijital çalışma şekline alışkın olmayan birçoğunuz için COVID-19 dijital dönüşüm zaman çizelgenizi hızlandırabilir ve bu kötü bir şey değildir. Dijital dönüşüm, iş dünyasının son dönemin en modern terimi gibi görünüyor.

Ancak her dijital dönüşüm aynı nitelikte yapılmamaktadır. Harvard Business Review’nun yapmış olduğu bir araştırmaya göre, 2018’de dijital dönüşüm için harcanan 1,3 trilyon dolardan, girişimler hedeflerine ulaşamadığında yaklaşık 900 milyar doların israf edildiğini göstermektedir. Bunun sizin şirketinize olmasını istemezsiniz.

Çoğu şirket dijital dönüşümün önemini anlasa da, birçoğu dijitalleşmeden sonra nasıl görüneceğini bilmedikleri için tüm iş süreçlerini yeniden yapılandırma fikrinden uzak durmayı tercih ediyorlar. Ancak, hiçbir şey yapmazlarsa da, başkalarının yerlerine geçeceklerinin de farkındalar.

Dijital dönüşümün amacı, geleneksel sorunları çözmek için teknolojinin kullanılmasıdır, bu da teknolojiyi işin her alanına entegre etmek anlamına gelir. Doğru yapıldığında, dijital dönüşüm şirketlerin müşterilerine eşi görülmemiş bir değer sağlamasına olanak tanır.

Şirketler dijital dönüşümü başlatıyor, ancak gerçek şu ki o asla gerçekten bitmiyor. Hakiki dijital dönüşüm, sürekli olarak gelişen ve yeni dijital kararları içsel ve dışsal olarak kabul eden bir ruh halidir. Dijital dönüşümün ilk hedeflerinden biri, kesintisiz bir iç deneyim yaratmak için iç engelleri yok etmektir. Bir şirket içeriden iyi çalıştığında, müşterilerin dış deneyimlerini önemli ölçüde etkiler. Şirketin her alanı dijital dönüşümde rol oynamaktadır ve her biri müşteriyi benzersiz bir şekilde etkilemektedir. Devam eden dijital dönüşümler, geleceğe yönelik müşteri odaklıdır.

Dijital dönüşümün ağır ve stresli olması gerekmez. Sayısallaşma sadece check listenizden kaldırılacak bir şey değil, kuruluş kültürünün ve deneyiminin bir parçası haline gelen bir düşünme biçimidir. Bir şirket dönüşüme bu düşünce ile yaklaştığında, çok daha yönetilebilir bir dönüşüm yaratır. Sıradaki adımlar bu süreci kolaylaştıran niteliktedir:

1. Müşteriye odaklanma
Dijital dönüşüm için ilk adımları atmaya başlamadan evvel, kuruluş olarak düşünce odağınızı üründen müşterinin üzerine taşımalısınız. Teknolojik çözümlerin itici gücü müşteriler olmalı ve amaç hayatlarını kolaylaştırmak olmalıdır. Müşteri odaklılık, diğer tüm dijital dönüşüm çözümlerinin temelini oluşturur.

2. Örgütsel yapı
Değişimi kucaklayan uyumlu bir organizasyon oluşturmak için şirketler iç engellerini ve dirençlerini yok etmelidir. Bu, yeni dijital vizyona sahip liderlere ve yöneticilere sahip olmanız anlamına gelir.

3. Değişim yönetimi
Şirkete fayda sağlayacak olmasına rağmen değişim zordur. Dijital dönüşümlerin başarısız olmasının en yaygın nedenlerinden biri, çalışanların bunları desteklememesidir. En etkili değişim yönetimi çabaları modern, dinamik iş ortamıyla uyumludur.

4. Dönüşüm boyunca liderlik
Başarılı dijital dönüşüm, çalışanları vizyona yönlendiren liderlerle en tepeden başlar. Her CEO ve yönetici dijital değişimin desteklenmesinde ve dijital dönüşümün şirketin daha büyük, uzun vadeli hedefleriyle bütünleştirilmesinde rol oynamalıdır.

5. Teknoloji konusunda karar alma mekanizması
Dijital dönüşüm sadece bir departmanı değil, tüm organizasyonu etkiler. Çoğu teknoloji satın alma kararında ortalama 15 kişi yer almaktadır, bu da herkesin görüşü dikkate alınması gerektiği anlamına geliyor.

6. Entegrasyon
Tüm veri sistemlerinin birlikte çalışması ve şirketin dahili süreçlerine entegre edilmesi gerekir. Başarılı bir dijital dönüşüm için rasyonalize edilmiş bir veri stratejisi gereklidir.

7. Personel deneyimi
Dijital müşteri çözümlerine odaklanırken, şirketler dâhili müşterileri olan çalışanlarını de dikkate almalıdır. Onlardan geri bildirim almak ve tüketicilere teknoloji çözümleri sunmak, çalışanların inanılmaz bir deneyim sunmasını sağlar.

8. Lojistik ve Tedarik Zinciri
Dijital dönüşüm, ürünlerin ne kadar hızlı üretildiğinden sipariş karşılama ve teslimatının hızına ve verimliliğine kadar tedarik zincirinin hızını ve güvenilirliğini geliştirmek için yararlı olabilir. Bir dönüşümden tam olarak yararlanmak için şirketlerin tedarik zincirinin nasıl dijitalleştirilebileceğini ve geliştirilebileceğini incelemeleri gerekir.

9. Veri güvenliği, gizlilik ve etik
Sayısallaşmaya yönünde adım atarken, veri güvenliği ile ilgili yeni sorular kapıları aralamaktadır. Çoğu kullanıcı kişisel verilerinin risk altında olduğunu düşünür, bu da demek oluyor ki tüm şirket için gizlilik ve güvenlik standartlarının benimsenmesi gerekmektedir.

10. Ürün, hizmet ve süreçlerin evrimi
Dijital dönüşüm, bir kuruluşun ürünlerini ve hizmetlerini nasıl sağladığına ilişkin düşünce yapısında bir değişiklik gerektirir. Başarılı şirketler, en etkili ve yenilikçi çözümleri bulmak için tüm yerleşik uygulamaları takip eder.

11. Kişiselleştirme
Dijital dönüşüm, kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri sunmak için eşsiz fırsatlar sunar. Müşterileri anlamak ve kendilerine özgü öneriler ve deneyimler sunmak için dijital çözümleri kullanın.

Teknoloji, bu belirsizlik zamanlarında iş süreçlerini destekleyen ve bir arada tutan tutkal görevi görmektedir. Bugün alınan aksiyonlar, ticaret normale döndüğünde iyileşme süresini kısaltacaktır. Kısa vadede önceliklerin değişiminden dolayı işletmeler aslında dijital dönüşümlerinde ilerliyor ve uzun vadeli faydalar sağlamak için zemin hazırlamaya başladılar bile.

Dijital dönüşüm, bu 11 adımla ilgili kesintisiz çalışma anlamına gelen sürekli bir süreçtir. Değişim ve bilinmeyen alanlara girmek zor olabilir, ancak gelişmiş, müşteri odaklı bir dijital şirket oluşturmanın faydaları kalıcıdır. Bizler Centermine bünyesinde, dijitalleşmeyi benimsemiş ve ana faaliyet haline getiren bir ekibiz. Binaların yaşam döngülerindeki her aşama için (tasarım, yapım, işletim ve yıkım) sayısallaştırma çözümleri sunan ve 20 yıllık tecrübemiz ile müşterilerimizin işlerine katma değer sağlayan uzun soluklu bir iş ortağıyız. Tesis yönetimi alanında faaliyet gösteren bir firma iseniz sayısallaşma girişimlerinizi başarıyla tamamlamanız için kıymetli katkılarda bulunabiliriz. İşletmenizin dijital dönüşüm konularını konuşmak ve ekibimizle iletişime geçmek için en doğru zaman bugündür.

Yazar: Iva Pavlova

Scroll to top