AKTÜEL

Sürdürülebilir tesis yönetimi sadece bir eğilim değildir

İklim değişikliklerinin, iş dünyası ve özellikle inşaat ve tesis yönetimi endüstrisi için zorluk yaratan ve çözüm bekleyen önemli konulardan biri haline geleceği haberi muhtemelen hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. Hükümetler, kurumlar, müşteriler, iş ortaklar – her biri sürdürülebilir kalkınma şartları ortaya koymaktadır. Amaç iş dünyasını çevrenin korunması bakımından verimliliğini artırmaya teşvik etmektir.

Kaynaklarını verimli kullanmayı başaran şirketlerin rekabet avantajı kazanmaları eğilimi bariz bir şekilde belirmektedir. Tersi – hızlı kar amacıyla çevreyi kirleten şirketler edindikleri kötü imajlarından dolayı giderecek daha fazla zorluluklarla karşılaşmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma rekabet avantajı sağlamaktadır. Nasıl?

Çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılması tesis yöneticilerine ve iş dünyasına bir dizi fırsat sunmaktadır:

  • FM uzmanları müşterilerine çevre üzerindeki etkilerini sınırlayacak çeşitli stratejiler ve önlemler sunabilir. Bu stratejiler ve önlemler ise çoğu zaman tasarruf edilmiş kaynaklar ve sınırlanmış giderler anlamına gelmektedir.
  • Bir çok kuruluş açısından sürdürülebilir iş yeri, yeni kiracı kazanmak ve mevcut kiracıları tutmak için kullanabilecekleri bir araç haline gelebilir. Günümüzde değerleri üzerinde yoğunlaşan ve dünyaya olumlu katkıda bulunmak isteyen kişilerin sayısı giderek artmaktadır.
  • Elbette, sürdürülebilir kalkınma yapılan işin prestiji üzerinde de olumlu etkide bulunmaktadır.

Nerden başlamalıyız ?

Mevcut sürdürülebilirlik yaklaşımları ağırlıklı olarak binanın fiziki sınırlarına kadar yayılmaktadır. Bu yaklaşımlar enerji ve çevre parametrelerinin iyileştirilmesini, tüketilen su miktarının azaltılmasını, doğal aydınlık bakımından konforun ve alan kalitesinin, hava ve gürültü kalitesinin artırılmasını  amaçlayan her türlü yenileme çalışmalarından ibaret olabilir. Tatbik edebileceğiniz birkaç iyi uygulama aşağıdaki gibidir :

  • Doğal günlük aydınlıktan azami surette yararlanın
  • Geri dönüşümü olan veya dönüştürülmüş malzemeler kullanın
  • Enerji verimliliğini iyileştirin
  • Sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapın

Ancak en önemli husus şudur – başarıya ulaşabilmeniz için sürdürülebilir kalkınma düşüncesini iş süreçlerinin oluşturulması, optimize edilmesi, yönetimi ve otomasyonlu hale getirilmesi süreçlerine dahil etmelisiniz. Bu amacın yerine getirilmesinin önemli on koşulu, yeni teknolojilerin uygulamaya alınması ve çeşitli verilerin toplanması ve okunmasıdır. Örneğin, uzmanlar algılayıcılardan ve BMS sistemlerinden önemli bilgiler toplayabilir, çeşitli alanların nasıl kullanıldığını öğrenebilir, gelecek dönem ihtiyaçlarını öngörebilir ve mevcut süreçlerini sürdürülebilir kalkınma düşüncesiyle optimize edebilirler.

FM Center, toplanan verilere hakiki finans boyutu kazandırmanıza ve çalışmanızın verimliliğini izlemenize yardımcı olabilecek özel tesis yönetimi sistemidir. Sistem, doğru profesyonel kararları alabilmenize yardımcı olacak bilgilerin ve raporların oluşturulması konusunda geniş kapsamlı imkânlar sunmaktadır. Yeni teknolojilerin avantajlarından yararlanın – ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçin – http://fmcenter.centermine.com/contacts-tr/

Scroll to top